Elbolag och Sveriges television genom tiderna

Sveriges Television är ett svenskt medieföretag med uppgift att erbjuda reklamfri televisionsverksamhet till allmänheten, också kallat ”public service”. Riksdagen beslutade formellt först år 1956 att införa television i Sverige. För att kunna visa television har vi också behövt el, vilket har funnits i vårt land sedan 1870-talet. Det första elektricitetsverket byggdes år 1884 i Göteborg.

Idag har Sverige ett omfattande kraftledningsnät, men det har inte alltid varit så. Stamnätet förvaltas idag av Svenska kraftnät, ett statligt företag. Det finns 150 bolag som distribuerar ut elen till konsumenterna. Bland dessa finns Tibber.com/se/, som skiljer sig från de övriga på flera sätt. De vill faktiskt sälja mindre el, och sänka kundernas elförbrukning genom att ge dem möjligheten att använda sin el på ett smartare sätt. Via Tibber.com/se/ går det att få helt förnybar el, en möjlighet att smartladda elbilen och sänka elräkningen.

SVT:s historia

Idag har de flesta svenska familjer en TV-apparat, som kan användas både till att titta på SVT och streamingtjänster som Netflix eller till att spela TV-spel. Dagens svenska television kan spåras tillbaka till radion, som under tjugotalet blev organiserad i landet. År 1954 sändes TV på prov där det första riktiga programmet som visades var ”En skål för televisionen”. År 1956 infördes ett formellt beslut att påbörja en svensk statlig television. Beslutet fattades med riksdagsmajoritet och det första programmet som visades var ”Tänker ni rösta”, ett program inför valet.

Den svenska elektricitetens historia

Det första svenska elektricitetsverket byggdes år 1884 i Göteborg, där ansvarig för byggnationen var privatägda ”Elektriska AB”. De levererade i början ström till ungefär tusen glödlampor, huvudsakligen i restauranger och butiker i centrala staden. Stockholm fick inte ett elektricitetsverk förrän år 1892, då Brunkebergsverket invigdes.

I början distribuerades elen på låg spänning via likström. Detta ledde till mycket stora överföringsförluster. När trefas växelström infördes blev det möjligt att genomföra kraftöverföring över längre sträckor. Hur det svenska energisystemet utvecklats är inte helt fullständigt dokumenterat, det var först under sextiotalet som SCB fick i uppdrag att göra en mätning av elförsörjningen. Samtidigt blev också annan energistatistik mer relevant för samhällsbygget. Elen konkurrerade i början med gasverken som var belägna i större städer. Ägarna till gasverken hade stort politiskt inflytande och fördröjde utvecklingen. Ett stort antal vattenkraftverk anlades mellan år 1900 och 1950, till att börja med främst längs med sydsvenska älvar. Därefter byggdes det allt fler vattenkraftverk i Norrland. Fram till mitten av sextiotalet producerades upp till 95 procent av elbehovet med hjälp av vattenkraft.

Moderna tider

I dagens moderna Sverige inser allt fler vikten av att spara el. Den senaste tidens höga elräkningar har inneburit svåra ekonomiska tider för många svenskar, vilket innebär att vikten av att ha ett bra elbolag är större än någonsin. Hos Tibber.com/se/ går det att sänka elräkningen genom att styra bostadens värme efter elpriset, och på så vis slösa mindre med elen. Då blir det också möjligt att lägga en större andel av elen på att titta på de förstklassiga produktionerna från Sveriges Television, som numera även visas på SVT Play.