Public Service

I Sverige är det SVT som har uppdraget att på ett sakligt och objektivt sätt tillhandahålla svenska folket allt från underhållning och utbildning för att inte glömma nyheter och dokumentärer. Det är det som kallas public service. Kort och gott skulle man kunna säga att det handlar om radio och tv i allmänhetens tjänst.

 

Sändningstillstånd
SVT:s sändningstillstånd vilar på Radio- och TV-lagen. Sändningstillståndet gäller sändningar i det så kallade marknätet. I Radio- och TV-lagens åttonde paragraf återfinns kärnan av det som kallas public service; nämligen att programmen ska ”präglas av folkbildningsambitioner”. Vidare ska de reflektera en mångfald av åsikter och olika intressen ska ”tillgodoses.”. Något som gäller allt från religion, kultur och vetenskap. Frågan är om man lyckas hålla någon balans i hur mycket utrymme och publicitet en del grupper erhåller visavi andra… Programmen ska dessutom hålla hög kvalitet. Graden av SVTs kvalitet på program är dock något som ifrågasatts på senare år.

När måhända casinoblogg förhoppningar om att få utrymme i public service. Kan de någonsin hoppas på ett sakligt och objektivt reportage från SVT eller se fram emot ett folkbildningsprogram som handlar om spel och casino.

 

Radio- och tv-avgift
Stora public servicebolag som engelska BBC, norska NRK, finska YLE och danska DR med många fler finansieras även de av radio- och tv-avgifter. I Sverige är det Radiotjänst inkasserar dessa mottagaravgifter.

Man menar det är viktigt av demokratiska skäl och vidare att det säkerställer en oberoende finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst.

Eftersom public service finansieras med tv-avgifter behöver vare sig SVT, Sveriges Radio eller UR inte ta hänsyn till om ett program är lönsamt eller ej. Man påstår att SVT inte heller tar hänsyn till vad politiker och andra människor med makt tycker om programmen. Vilket torde vara en sanning med modifikation.

Finansieringen av public service genom avgifter innebär ett oberoende visavi politikerna . Något som inte skulle vara fallet för det fall finansieringen varit direktfinansierad via skatten.

Högsta instans för radio- och tv-avgiften är Kulturdepartementet.Public Service 11

 

Lagstiftningen
Landets politiker har sett till att det stiftats en lag som reglerar radio- och tv-avgiften. Lagen heter Lag (1989:41) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst.

Se även Radio- och TV-lagen (SFS 2010:696).

 
Catia Hultquist på DN Kultur, var inte nådig i sin kritik av SVTs valbevakning inför och under valet år 2014. Inför nästa val menar hon att SVT behöver anstränga sig för att ”… göra den valbevakning som anstår public service.”.